Arbeider vannkum

Haplast leverer ventilasjonsrør, ventilasjonskum og ventilasjonstårn til store og små byggeprosjekter. Basert på KRAHTM-teknologi skreddersyr vi egne rør, bend og T-rør til ventilasjonprosjekter.

Ventilasjon i grunnen

Kravet til ventilasjon og luftmengder har økt mye over de siste årene og ingeniørene har fått et problem med å finne plass til de store rørene som trenges for å distribuere de store luftmengdene. Siden 1980 tallet har vi arbeidet med tette løsninger for ventilasjonskanaler som kan bli gravd ned i grunnen. Dette har muliggjort store sentrale energirom i for eksempel skoler og andre bygg med flere fløyer. I mange tilfeller kan man spare en hel etasje fordi hovedrørene legges under bygget. I dag opplever vi at til og med de største rørdiametre benyttes for å bringe frem de store luftmengdene som kreves.

Ventilasjonstårn

Luftinntak og -avkast kan flyttes ut av bygget som frittstående tårn. Enten utformet i enkel utførelse eller som dobbeltårn med rør i rør hvor avkast er i det innerste røret og inntak mellom det ytterste og innerste rør. Rør i polyetylen er en meget dårlig varmeleder og varmetapet blir ubetydelig.

Skreddersøm

Rør og deler produseres som et byggesett basert på eksakte tegninger fra byggherre eller konsulent. De leveres i sort PE med en innvendig lys overflate for å lette inspeksjon. PE-rør benyttes i grunnen og normale stålrør overtar over gulv.

Systemet består av rør og deler som er eksakt tilpasset en monteringsplan. Rørene produseres med en innvendig diameter fra 600 til 3.000mm. Disse kan leveres som byggeklare moduler fra 6 til 24 meter, og modulene kan skjøtes for å oppnå nødvendig lengde eller høyde i henhold til tegninger.

Tetthet

Våre ventilasjonsrør har en kalibrert maskinert spissende og en muffe med faststøpt gummipakning. Denne skjøtemetoden sikrer varig tetthet for systemet. For store rør kan røret også skjøtes med ekstrudersveis på stedet om man ønsker et helsveist system.

Lav vekt og lang levetid

KRAHTH-rørene er solide, fleksible og har lang levetid. De tåler nødvendig belastning og er svært godt egnet til ventilasjonsrør. Den lave vekten forenkler lagring og plassering på byggeplassen.

Produkter vi kan levere

Ventilasjonsrør

Inntak- og avkasttårn

Kombitårn / ekstra tårnmeter

Ventilasjonsbend og T-rør

Muffe og spiss med pakning

Ventilasjonsoverganger