Vi leverer 100% tette sedimenteringsanlegg til vei og bane. Våre sedimenteringstanker hjelper deg med å oppfylle dagens miljøkrav til rensing av vaskevann, sand og stein.

Varighet med KRAHTM-teknologi.

Haplast sedimenteringstanker lages av PE basert på KRAHTM-teknologi. Tankene har doble vegger som gir god isolasjonsevne når tilstrekkelig nedgravd. Dette er en fleksibel og sterk løsning som også tillater at stedlige masser kan brukes som omfylling når leggeanvisningen følges. Glatte og lyse innvendige flater forenkler rengjøring og inspeksjon.

100% tett

Helsveiste rørgjennomføringer sikrer 100% tette løsninger. Vi montrer også tette, isolerte lokk på våre tanker.

Komplette løsninger

Tankene kan lages med en indre diameter opptil 3000 mm. De kan leveres som ferdig monterte, komplette løsninger eller i seksjoner inntil 24 meter, kun begrenset av tillatt transportlengde. Ved behov for lengre tanker kan vi levere lengder inntil 24 meter som sveises sammen på byggeplassen.

Kort byggetid – lang levetid

Våre tanker har kort byggetid og lav egenvekt som effektiviserer monteringsarbeidet. Samtidig har våre tanker i PE lang levetid (100år+) og en varig løsning for ditt prosjekt.

Kundetilpasning

Vi i Haplast har mulighet til å skreddersy løsninger for ditt prosjekt. Våre tanker kan leveres med:

  • Hydraulisk sugestuss eller avskillerkammer
  • Pumpekammer for tørroppstilt pumpe
  • Ventilhus med styrte ventiler
  • Låsbare lokk med sikkerhetsgitter
  • Ringstivhetsklasse (SN) etter behov
  • Valgfrie lengder
  • Helsveiste skjøter

Varige løsninger:

Anerkjent KRAHTM teknologi

Helsveiste rørgjennomføringer

Tett, isolert lokk med lås

Ferdig monterte løsninger

Rask installering

Skreddersydde løsninger

Valgfrie størrelser

E6 Mettevolltunnelen