Større nedbørsmengder øker behovet for sikre veirør og kulverter i store dimensjoner. Vi produserer rør med innvendig diameter fra 600mm til 3000mm. Våre kulverter og veirør fås i valgfri ringstivhet – også klasse SN8.  

Sterke og fleksible løsninger

Haplast produserer veirør og kulverter basert på Krah-teknologi. Krah-profilrør er mulig å dimensjonere for nødvendig ringstivhet, slik at de tåler deformasjon ved høyt marktrykk eller undertrykk uten å sprekke. Rørene er svært slagfaste. Dette gjør det mulig å gjenbruke stedlige masser til omfylling i henhold til leggeanvisning. Rørene behøver ikke å isoleres når de er tilstrekkelig nedgravde.

Lekkasjesikre rør i over 100 år

Våre veirør og kulverter i PE er skapt for lang varighet. De kan tåle betydelige indre og ytre belastninger i mer enn 100 år uten at det oppstår lekkasje, sprekker, brudd eller forskyvninger. PE reagerer ikke kjemisk med vann og rørene korroderer ikke. Dette er en investering for fremtiden.

Enkle å vedlikeholde

Våre veirør og kulverter produseres med en glatt og lys innvendig overflate, noe som gjør både inspeksjon og rengjøring enklere. Den glatte overflaten gjør det vanskelig for partikler å feste seg og reduserer risikoen for blokkeringer.

Rask installasjon i grøft

Med lav egenvekt og muligheten til å leveres i skjøtbare lengder eller ferdig monterte lengder opp til 24 meter, gir våre veirør og kulverter deg redusert byggetid. Vi kan montere så lange kulverter og veirør som nødvendig ved å skjøte sammen flere rørseksjoner. Rørene skjøtes med muffe og spiss eller de kan sveises sammen på anlegget. Dette gir kort byggetid og effektiviserer frakt og plassering på anleggsområdet.

Skreddersøm

Haplast kan levere kulverter og veirør med massive ender. Dette tillater oss å lage skråskjærte ender slik at kulverten passer best mulig inn sine omgivelser. Vinkelen på skråkanten kan tilpasses etter stedlige forhold. Rørene fås med innvendig diameter fra 600mm til 3000mm.

Mangfoldige bruksområder

Våre kulverter kan brukes i mange ulike prosjekter, inkludert små bruer, veiunderganger for dyr og mennesker, overføringskulverter for store vannmengder eller som infrastruktur for tekniske installasjoner. Haplast kan også levere supplerende produkter som bekkeinntak og bend, samt fisketrapp.

Fisketrapp

Haplast Fisketrapp er en kulvert levert med sandstoppere som legger til rette for fiskevandring

Bekkeinntak

Haplast bekkeinntak med rist. Bekkeinntaket dimensjoneres for å passe sammen med Hapast kulvert og skjøtes sammen med sveis eller muffe og spiss. Den ferdig monterte risten hindrer større objekter å flyte inn i kulverten.

Bend

Noen prosjekter krever at veirør eller kulverter legges i vinkler. Vi hjelper deg med å finne gode, varige løsninger og kan levere bend i valgfrie vinkler. Bendene tilpasses kulvertene og skjøtes enkelt sammen med muffe og spiss.

Varige løsninger:

Valgfri ringstivhetsklasse – også SN8

Mer enn 100 års levetid

Kan leveres med massive, skrå ender

Valgfrie lengder

Reduserer byggetid i grøft

Forenklet vedlikehold

Valgfrie dimensjoner opp til Ø 3000mm

E6 Kvænangsfjellet
Nesoddtangen
Ramfjorden, Tromsø