Fokus på varige løsninger og null svinn.

Å produsere produkter med høy kvalitet og lang levetid er viktig for oss. Vi produserer trykkrør etter NS-EN 12201 og er sertifisert av INSTA-CERT til å kvalitetsmerke våre trykkrørsprodukter med Nordic Polymark.

Haplast er stolte over å ha tilnærmet null avfall og svinn fra råmaterialet vi bruker i vår produksjon. Vi tar vare på alle vrakrester og har innført mekanisk resirkulering av vårt interne produksjonsavfall. I tillegg kjøper vi resirkulert plastmateriale, som vi produserer viklede profilrør og emner av når standarden tillater dette.

Målrettet energieffektivisering gir oss flere kilo plast produsert per tilført kilowatt strøm. Gjennom investeringer i ny teknologi og nytt produksjonsutstyr produserer vi stadig grønnere rør til våre kunder.

Råstoffet vi kjøper, ankommer til Narvik med tog, og vi bruker alltid den mest bærekraftige transporten tilgjengelig til levering.

EPD

Fra juni 2024 innfører vi EPD-dokumentasjon – Environmental Product Declaration – som vil gi en tydelig beregning av det eksakte miljøavtrykket på produktene våre. EPD-dokumentene vil tilgjengeligjøres hos EPD Norge, og vi vil forløpende lenke til dem under relevante produkter.

Åpenhetsloven

Haplast AS er underlagt Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Les mer om vårt arbeid med åpenhetsloven her: