Haplast AS – varige løsninger siden 1961

Haplast AS er en lokaleid, Nordnorsk produsent av produkter i PE-plast. Vår fabrikk ble etablert i 1961 og ligger på Furuflaten i Lyngen kommune – tett oppunder Lyngsalpan.  Vi lager produkter basert på PE-plastgranulat, primært til bruk innenfor vann og avløp, vei og bane, havbruk samt ventilasjon. Våre hovedprodukter er ekstruderte trykkrør, viklede profilrør, vannkummer og tanker.

Haplast produserer til kunder i det nordiske markedet – med umiddelbar nærhet til nordkalotten. Vår lokasjon ved Lyngenfjorden gir oss muligheten til å levere lange slep og store tanker med båt.

Behovsbaserte løsninger

Våre produkter er utviklet over tid for å leve opp til kundens behov og forventninger. Vi leverer vannkummer, vannmagasin, sedimenteringstanker, slamavskillere og flere andre produkter som «plug and play»-løsninger, noe som effektiviserer frakt og montering for kunden. Vi designer også unike løsninger i PE-plast i samarbeid våre kunder som har utvidede behov, eksempelvis til industrikunder, havbruksaktører og entreprenører.

KRAHTM-familiemedlem

Som den eneste produsenten i Norge benytter vi KRAHTM-teknologi som gjør det mulig å produsere solide profilrør med lang levetid. Vi kan produsere KRAHTM-rør med innvendig diameter i størrelser opp til 3 meter – noe vi er alene om i Norge.

Et KRAHTM-rør er et profilrør – et rør der polyetylen vikles rundt en kjerne for å oppnå ønsket struktur og styrke. Vi benytter KRAHTM-rør til å lage våre bearbeidede produkter, noe som sikrer lang levetid og høy kvalitet i våre løsninger.

Fokus på bærekraftige løsninger

Vi har innført full resirkulering av vårt interne plastavfall. I tillegg kjøper vi resirkulert plast som vi produserer viklede rør og emner av når standarden tillater dette. Målrettet energieffektivisering gir oss flere kilo plast produsert per tilført kilowatt strøm. Gjennom investeringer i ny teknologi og nytt produksjonsutstyr, produserer vi i Haplast stadig grønnere rør til våre kunder.

Leveringsbetingelser

Her finner du informasjon om våre salgs- og leveringsbetingelser.

Les mer →

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til våre kolleger.

Les mer →

Vår historie

1961

Haplast ble etablert på Furuflaten i 1961

1974

Kjøpte en bedrift på Elnesvågen i 1974

1978

Etablerte ny fabrikk på Rena i 1978

1984

Bedriften ble solgt til Uponor konsernet i 1984

2004

Fabrikken på Furuflaten kjøpt tilbake av lokale eiere i 2004

2011

Utvidet fabrikken med 500m2

2018

Investerte 25 MNOK i ny produksjonshall

2022

Omsetter for ca. 130 millioner og er 42 ansatte i 2022