Vi benytter KRAHTM teknologi som gjør det mulig å produsere solide PE-profilrør opp til 3 meter i diameter. Rørene kan produseres i flere ringstivhetsklasser – også SN-8.

Produkter