Arbeider vannkum

Haplast leverer 100% tette avløpskummer i massiv PE. Haplast Avløpskum er produsert med KRAHTM teknologi, laget for å vare.

100% tette løsninger

Alle rørgjennomføringer er helsveiste og leveres med et tett, isolert lokk. Dette hindrer innsig av overvann, smuss og kjemikalier. Våre lokk er kompatible med kjøresterke betonglokk med 800mm flytende ramme og kumlokk. Kummene tetthetsprøves før de forlater fabrikken.

Varige løsninger

Haplast avløpskummer lages i PE og er produsert på KRAHTM teknologi. Egenskapene til PE gjør at avløpskummene kan tåle store belastninger i mer enn 100 år uten at det oppstår lekkasje, sprekker, brudd eller forskyvninger.

Skreddersøm

Stakerør, grenrør, vannmåling, spillvann eller overvann? Haplast avløpskum kan tilpasses ditt behov for drift og vedlikehold av avløpsnettet. Våre avløpskummer har forankringsplate i PE og ferdig monterte, vakuumformede renneløp. Vi monterer tilsendte stengeventiler og annen armatur ferdig på vår fabrikk.

Enkel og rask installasjon

Haplast Avløpskum er konstruert med flat bunn, har lav egenvekt og leveres med løfteører for å forenkle installasjon av kummen i grøft. Dette sørger for en enkel installering på stedet som en plug and play løsning, det som gjenstår er kun å koble til øvrig infrastruktur – så er installeringen ferdig!

Varige løsninger:

Anerkjent KRAHTM teknologi

Ingen lekkasjer eller innsig

Renneløp i henhold til spesifikasjon

Komplette, ferdig monterte løsninger

Lav vekt

Klare til installering

Valgfrie størrelser

Stormoen, Balsfjord
Innsiden av avløpskum med tre etasjer
Stormoen, Basfjord
3D illustrasjon av avløpskum
Stormoen, Balsfjord