PE-blir stadig oftere valgt som materiale til vannforsyning i Europa. PE er et sterkt og fleksibelt materiale som egner seg godt til de fleste bruksområder. PE-rør benyttes som vannledninger for drikkevann, sjøledninger, overføringsledninger og pumpeledninger. Andre bruksområder kan være fiskemerder, flytebrygge, småkraft og bølgedempere – eller til pumpekloakk og utslippsledninger i avløpssektoren. Rørene benyttes også som fôrslager levert i kveil til havbruksnæringen.

Produkter