Leveringsbetingelser

Vi hjelper deg å velge riktig

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å velge riktig produkt til ditt prosjekt.

Vi er tilgjengelige på e-post og telefon hverdagen fra 07.00 – 15.00.

Haplast leverer løsninger for håndtering av regn og smeltevann. Vi produserer rør, kummer og tanker som sikrer trygg disponering, bortledning og behandling av overvann.

Overvannshåndtering

Klimaendringer og urbanisering øker behovet for å håndtere overvann på en effektiv og varig måte. Større nedbørsmengder medfører økt behov for løsninger i store dimensjoner som bidrar til å forhindre skade på helse, miljø og infrastruktur. Haplast leverer løsninger til overvannshåndtering i PE laget på KRAHTM-teknologi. Dette gir oss lette og tette produkter med lang levetid, som er fleksible og har rask installasjonstid på anleggsområdet.

Produkter

Kulvert

Vanngjennomløp som brukes til å lede elver eller bekker forbi bebygde arealer eller kryssende infrastruktur som for eksempel vei og bane.

Overvannskum

Sørger for at overvann blir borte fra overflaten. Vannet renner ned i kummen og går videre ut avløpsnettet.

Fordrøyningsmagasin

Også kjent som buffertank, overvannsmagasin eller fordrøyningsbasseng.

Et fordrøyningsmagasin brukes til å håndtere overvann fra nedbør og smeltevann som ikke umiddelbart absorberes i bakken. Vannet samles i magasinet for å forhindre at avløpsnettet overbelastes.

Spillvannskum

En avløpskum som muliggjør staking, spyling og vedlikehold av avløpsnettet.

Bekkeinntak

Bekkeinntak med rist. Bekkeinntaket dimensjoneres for å passe sammen med våre kulverter og skjøtes sammen med sveis eller muffe og spiss. Den ferdig monterte risten hindrer større objekter å flyte inn i kulverten.

Fisketrapp

En kulvert levert med sandstoppere som legger til rette for fiskevandring i bekker og elver som krysser vei- og banenettet.

Lekkasjesikre produkter i over 100 år

Våre produkter for håndtering av overvann i PE er skapt for lang varighet. De kan tåle betydelige indre og ytre belastninger i mer enn 100 år uten at det oppstår lekkasje, sprekker, brudd eller forskyvninger. PE reagerer ikke kjemisk med vann og rørene korroderer ikke. Dette er en investering for fremtiden.

Enkle å vedlikeholde

Våre overvannsrør, buffertanker og kummer lages med glatte og lyse innvendige flater som forenkler vedlikehold. Den glatte overflaten gjør det vanskelig for partikler å feste seg og reduserer risikoen for blokkeringer.

Rask installasjon i grøft

Med lav egenvekt og muligheten til å leveres i skjøtbare lengder eller ferdig monterte lengder opp til 24 meter, gir våre overvannsrør deg redusert byggetid. Vi kan montere så lange rør og tanker som prosjektet krever ved å skjøte sammen flere rørseksjoner. Rørene skjøtes med muffe og spiss eller de kan sveises sammen på anlegget. Dette gir kort byggetid og effektiviserer frakt og plassering på anleggsområdet.

Varige løsninger:

Lekkasjesikre produkter

Mer enn 100 års levetid

Effektiv installering

Skreddersydde løsninger

Dimensjoner opp til Ø 3000 mm

Sterke og fleksible løsninger

Effektivt vedlikehold