Haplast har levert en tre-etasjes avløpskum til Perpetuum på Stormoen. Avløpsummen skal hjelpe Perpetuum med vannprøvetaking – da er det viktig at den er helt tett!

Skreddersøm

Denne skreddersydde Haplast-kummen er 6,5 meter høy og har en innvendig diameter på 1600mm. Høyden er tilpasset stedlige forhold. På grunn av høyden har denne kummen hele tre etasjer hvorav de to øverst består av helsveiste dekk i PE. Kummen leveres ferdig montert på anleggsområdet – klar til installasjon.

100% tett og lang levetid

Avløpskummen skal hjelpe Perpetuum med å håndtere sigevann og ta vannprøver av sigevannet fra avfallsanlegget på Stormoen. Haplast kummer egner seg svært godt som løsning hvor når det stilles strenge krav til tetthet. Kummene har helsveiste rørgjennomføringer som sikrer at ønsket vann ledes til det skal, samtidig som uønsket vann ikke siger inn i kummen. PE er et stekt og fleksibelt materiale med levetid på over 100 år.

Effektiv installering

Ferdig monterte Hapast avløpskummer gir rask installering på anlegget og kobles enkelt på øvrig infrastruktur ved hjelp av el-muffer. På bildene ser vi entreprenør Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS heise på plass og klargjøre kummen for installering.

Vi takker Perpetuum AS og Brødrene Karlsen Anleggsdrift As for oppdraget!

Har du spørsmål om tilsvarende løsninger? Ring oss så hjelper vi deg.

Stormoen, Balsfjord
Avløpskum Stormoen
Stormoen, Balsfjord