Nyheter

Hallingplast og Haplast inngår samarbeid for å tilby hele Norge 100 prosent tette vannkummer

Haplast Vannkum
Vannkum fra Haplast

De norske plastrørprodusentene Hallingplast og Haplast har inngått et samarbeid for å tilby Haplast sine egenutviklede spesialprodukter raskere og rimeligere i hele Norge. 

Pressemelding – 09.02.2024

De norske selskapene produserer begge plastrørløsninger for vann- og avløpssektoren, men produksjonen skjer på hver sin side av landet. Hallingplast i Hallingdal og Haplast i Troms. Nå er det klart at selskapene starter et samarbeid som gjør det enklere, rimeligere og raskere for kundene å ta i bruk Haplast sine kvalitetsløsninger i Sør-Norge.  

Daglig leder i Hallingplast, Sverre Tragethon, forteller at han er imponert over Haplast sine løsninger og peker særlig på et produkt vann- og avløpsbransjen i Sør-Norge vil ha nytte av. 

– Haplast sin 100 prosent tette vannkum er en kvalitetsløsning vi forventer skal skape stor etterspørsel. Stadig flere ønsker vannkummer med tetthetsgaranti da det både beskytter kritisk infrastruktur og gjør arbeidet mye tryggere og enklere for driftsoperatørene som stiger ned i kummene, sier Tragethon. 

Det støtter Dan Nordheim, daglig leder i Haplast: 

– Vi er veldig fornøyde med å ha inngått et samarbeid med Hallingplast fordi det gjør at vi kan levere våre løsninger raskere og rimeligere i hele Norge. Fremover vil Hallingplast håndtere salget av våre løsninger i Sør-Norge, sier Nordheim.   

Hordaland Rørteknikk får en nøkkelrolle 

En viktig tredjepart i det nye samarbeidet er rørentreprenøren Hordaland Rørteknikk som vil stå for sveising og sammenstilling av Haplast sine vannkummer.  

– Halvfabrikater av vannkummen sendes fra vår produksjon i Troms til Hordaland rørteknikk. Nettopp det at vi kan sende halvfabrikater gjør logistikken raskere og rimeligere. Hordaland rørteknikk vil deretter tilpasse og ferdigstille vannkummene før de sendes ut til kundene, sier Nordheim. 

Kummene er bygget opp av plastmaterialet polyetylen (PE).   

Tragethon og Nordheim gleder seg over det nye samarbeidet. 

– Vi er begge norske familieeide selskaper som jobber for å tilby markedet de beste løsningene. Vårt nye samarbeid er et godt eksempel på dette. Logistikken og produksjonen effektiviseres og gjør det enklere, rimeligere og raskere for Sør-Norge å ta i bruk Haplast sine løsninger, avslutter de. 

Om Hallingplast:

Hallingplast er en av Nordens største og mest moderne produsenter av rørsystemer i plast. Bedriften er en heleid norsk familiebedrift, lokalisert i Hallingdal. Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP), men bedriften produserer også rør hvor andre plastmaterialer benyttes. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann- og avløp, olje- og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede rør til undervannsledninger. Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding tilbyr Hallingplast også et komplett sortiment med rørdeler og tilbehør. 

For ytteligere informasjon, vennligst kontakt: 

Sverre Tragethon, daglig leder i Hallingplast 
E-post: sverre.tragethon@hallingplast.no  
Telefon: +47 32 09 55 92  

Dan Nordheim, daglig leder i Haplast 
E-post: dan@haplast.no  
Telefon: +47 97 50 46 00 

Arbeider vannkum